12.15.2011

Heart Sutra Chanted by Dalai Lama


Dalai Lama reciting Prajnaparamita mantra from the "Heart Sutra"

TEYATHA GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA

No comments: